Univerzalni dezinficijens 100ml – dr.meyer

1.45  (10.93 kn)

Dr.Meyer Univerzalni dezinficijens ubija 99,9% virusa (uključujući koronaviruse), bakterija, gljivica i kvasaca. Praktično pakiranje s raspršivačem za brzu i učinkovitu dezinfekciju ruku i površina.

Opis

Univerzalni dezinficijens – Biocidni pripravak PT1 i PT2

za brzu i učinkovitu dezinfekciju ruku i površina

 

UBIJA 99.9%

  • VIRUSA (uključujući koronaviruse)
  • BAKTERIJA
  • GLJIVICA I KVASACA

 

SADRŽI 70% ALKOHOLA ETANOLA

Bez parfema

 

Djelotvoran na sve viruse s ovojnicom (Coronavirus), Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans.

 

Preporuča se za dezinfekciju površina s kojima se često dolazi u kontakt kao što su radne  površine, tipkovnice, miševi, mobiteli, kvake, rukohvati, tipke dizala, stolovi, kuhinje, stolice, plastične igračke, slavine, kupaonice i sl.

 

Proizvod je testiran prema sljedećim standardima:

 

EN 13727:2012 + A2:2015

EN 13624:2013

EN 14476 :2013 + A2 :2019

EN 16777 :2018

 

KLASA: UP/I-543-04/20-05/437

URBROJ:534-07-1/2-20-2

Dodatne informacije

Volume

100ml

Sastojci

Aktivna tvar: 70g etanola na 100g pripravka.

Primjena

Za čišćenje i dezinfekciju površina raspršiti proizvod po površini, ostaviti da djeluje 60 sekundi i obrisati čistom, suhom krpom. Ispiranje nije potrebno.
Za dezinfekciju ruku raspršiti proizvod na ruke te utrljati dok se ne osuši, a najmanje 60 sekundi.

Upozorenja

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
BPR001 Koristite biocide na siguran način. Uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu prije uporabe.
P404 Skladištiti u zatvorenom spremniku.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

OPASNOST

Lako zapaljiva tekućina i para.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Koristite biocide na siguran način. Uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu prije uporabe.